Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

TRỐNG KHẢI HOÀN

Trống Khải Hoàn - bảo vật được tương truyền bấy lâu của các Bang hội thời lập quốc. Nay tái xuất hiện tại khắp chốn VLTK Công Thành Chiến, chỉ cần tiếng trống cất lên sự khích lệ được tăng cao độ cho các binh sĩ, thắt chặt thêm tình huynh đệ trong Bang hội.

Được biết để sở hữu được Trống Khải Hoàn, chỉ có những cao nhân đủ tài thống lĩnh trong Bang Hội (Bang Chủ, Trưởng Lão) mới có thể triệu hồi sĩ trống cất tiếng khải hoàn - tăng hàng chục triệu điểm kinh nghiệm cho những thành viên tề tựu tại nơi đặt trống!


(Trống Khải Hoàn sau khi triệu hồi)

 Điều kiện tham gia

Đối tượng sử dụng: Bang Chủ hoặc Trưởng Lão của bổn bang.

Điều kiện nhận kinh nghiệm: Thành viên phải đạt đẳng cấp từ 80 trở lên.

Thời gian sử dụng Trống Khải Hoàn: Từ 01:00 đến 23:59 hàng ngày.

 Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

 Trống Khải Hoàn 

Nguồn gốc: Mua tại "Cửa Hàng Hoạt Động" - tại Lễ Quan hoặc nhận từ hoạt động "Tranh Đoạt - Trống Khải Hoàn

Tiền đồng = 300 tiền đồng

Tiền vạn = 3000 vạn

Tính chất: Không thể: Giao dịch, Bày bán, Xếp chồng, ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.

Công dụng: Bang Chủ hoặc Trưởng Lão nhấp phải sử dụng.

Giới hạn: 01 lần/ngày/Bang hội.

Hạn sử dụng: 01 ngày kể từ lúc mua. 

 Hướng dẫn sử dụng

Bang Chủ hoặc Trưởng Lão sử dụng Trống Khải Hoàn vào thời gian nêu trên.

Trống tồn tại 30 phút kể từ lúc triệu hồi.

Tất cả thành viên của Bang hội yêu cầu (đạt cấp 80 trở lên) mới nhận được kinh nghiệm.

Tối đa chỉ có thể nhận 120 lần điểm kinh nghiệm.

Mỗi 5 giây các thành viên Bang hội đứng gần trống nhận điểm kinh nghiệm (không cộng dồn) tùy theo số lượng thành viên.

Số lượng thành viên Điểm kinh nghiệm/thành viên/5 giây
1 > 10 100.000 điểm kinh nghiệm
11 > 30 160.000 điểm kinh nghiệm
31 > 40 200.000 điểm kinh nghiệm
41 > 50 300.000 điểm kinh nghiệm
51 > 60 400.000 điểm kinh nghiệm
60 trở lên 500.000 điểm kinh nghiệm