Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

TRANH ĐOẠT "TRỐNG KHẢI HOÀN"

Tranh Đoạt Trống Khải Hoàn - Kèn lệnh tranh đoạt đã vang lên, giờ là thời đại tranh giành của các quần hùng, các Bang Hội có thể tấn công nhau và giành quyền đánh trống để mang về nhưng vật phẩm giá trị cho bổn bang.

 Điều kiện và thời gian

Địa điểm xuất hiện: 20:00 hàng ngày tại "Bản đồ Tranh Đoạt "

Đối tượng đánh trống: Chỉ có Bang Chủ của bổn bang mới có thể đánh trống

Trạng thái nhân vật: Phi Chiến Đấu, Chưa gia nhập môn phái, Bất Tử 3 giây và lag máu sẽ không thể đánh Trống.

 Cách thức tham gia

Đúng 20h05 Bang Chủ của bổn bang chỉ cần bấm vào trống để đánh trống.

Trong quá trình đánh trống mà người chơi khác kích sát sẽ phải đánh lại từ đầu.

Mỗi lần đánh trống sẽ mất 60 giây để đánh thành công trống.

"Trống Khải Hoàn" sẽ tồn tại trong vòng 30 phút kể từ khi xuất hiện.

Sau 30 phút không bang hội nào đánh được trống sẽ tự biến mất.

 Phần thưởng

Bang Hội nào đánh trống thành công sẽ nhận được "Lễ bao - Tranh Đoạt (Hạn sử dụng 3 tiếng)". Khi mở Lễ hộp sẽ nhận những phần thưởng sau:

Vật phẩm Số lượng
Trống Khải Hoàn - Bang Hội
(Chi tiết: Trống Khải Hoàn - Bang Hội (jxbisu.net))
1
Hạn sử dụng: 1 ngày
Bảo Rương Bí Điển 1

* Sẽ cập nhật thêm tùy tình hình thực tại của Server