Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

CÔNG THÀNH CHIẾN - THẤT THÀNH ĐẠI CHIẾN

  • Trang chủ
  • > CÔNG THÀNH CHIẾN - THẤT THÀNH ĐẠI CHIẾN

Thất Thành Đại Chiến là một tính năng hoàn toàn đặc biệt và có rất nhiều điều khám phá. Nơi đây các anh hùng của Võ Lâm sẽ thể hiện tài năng chiến đấu cũng như tinh thần đoàn kết để dành ngôi Thiên Tử. Hãy tham gia để có những phút giây vui vẻ cùng hảo hữu của mình.
 

 Báo danh tham gia

Thời gian báo danh: 18:00 đến 19:00 (Thứ 7 hàng tuần)

Trong thời gian diễn ra "Thất Thành Đại Chiến" hoạt động Boss Tiểu Hoàng Kim, Nhặt Quả, Tranh Đoạt Trống sẽ không diễn ra.

Phí bao danh: 5000 vạn lượng

Đối tượng báo danh: Chỉ có Bang Chủ mới có thể tiến hành báo danh. Bang hội đã chiếm thành không cần báo danh.

Địa điểm báo danh: NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến tại (Phía Đông - Thành Thị)

Từ 19:30 cùng ngày các thành viên trong bang có thể đến Tiếp Đầu Công Thành Chiến hoặc sử dụng Thần Hành Phù để tiến vào bản đồ Thất Thành Đại Chiến

Thất Thành Đại Chiến chính thức bắt đầu từ 20:00 đến 21:00.

Lưu ý khi tham gia

Đẳng cấp 80 trở lên mới có thể vào bản đồ Công Thành Chiến

Bang hội đang chiếm thành không cần báo danh Thất Thành Đại Chiến

Nhân vật vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến ở thành thị nào sẽ vào bản đồ chiến trường của thành đó

Khi bắt đầu Thất Thành Đại Chiến, tất cả nhân sĩ đều sẽ ở trạng thái chiến đấu.

Nhân sĩ trong chiến trường Thất Thành Đại Chiến không thể sử dụng thuốc Tống Kim và các vật phẩm: Thổ địa phù, Thần Hành Phù .....

Bị đánh bại trong chiến trường sẽ được di chuyển ra nơi lưu rương cưới cùng và có thể vào lại bằng NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến hoặc Thần hành phù.

Khi nhân vật "Về thành dưỡng sức" sẽ truyền tống về nơi vừa mới lưu rương.

 Quy tắc chiếm thành và Long Trụ

Mỗi bản đồ (tương ứng với 1 thành) sẽ có 1 Long Trụ.


Long Trụ khi chưa đánh chiếm


Long Trụ sau khi bị đánh chiếm

Long Trụ trong vòng 35 phút không bị đánh chiếm thì sẽ thành Long Trụ bất tử (không thể đánh chiếm Long Trụ này được nữa)

Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội chiếm Long Trụ của thành nào sẽ thành Thái Thú của thành đó

Mỗi bang hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ và bảo vệ thành công.

 Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú

Công Thành Lễ Bao

Tính chất: Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán cửa hàng 0 lượng

Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

 Phần thưởng "Thất Thành Đại Chiến"

Phần thưởng chiếm/thủ thành thành công:

Lưu ý: Phải đủ 30 điểm tích lũy mới có thể nhận được phần thưởng

 Chiếm/thủ thành thành công 

 Phần thưởng

 Điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 
Biện Kinh

100 Công Thành Lễ Bao 

60.000.000 điểm kinh nghiệm
Lâm An

100 Công Thành Lễ Bao 

60.000.000 điểm kinh nghiệm
Thành Đô

60 Công Thành Lễ Bao 

40.000.000 điểm kinh nghiệm
Phượng Tường

60 Công Thành Lễ Bao 

40.000.000 điểm kinh nghiệm
Tương Dương

60 Công Thành Lễ Bao 

40.000.000 điểm kinh nghiệm
Dương Châu

40 Công Thành Lễ Bao 

20.000.000 điểm kinh nghiệm
Đại Lý

40 Công Thành Lễ Bao 

20.000.000 điểm kinh nghiệm

Nếu 1 bang hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn.

Phần thưởng Công Thành Lễ Bao chỉ có Bang chủ mới có thể nhận được ở NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến, tổng số lượng vật phẩm thưởng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến.

Thời gian nhận thưởng từ 21:15 đến 23:50 (Sau 23:50 cùng ngày thì phần thưởng sẽ bị xóa).

Hành trang còn 60 ô trống trở lên mới có thể nhận được.

Mỗi lần nhận cách nhau 5 phút.

Mỗi lần nhận thưởng Bang chủ chỉ có thể nhận tối đa 50 Công Thành Lễ Bao. Sau khi Bang chủ nhận phần thưởng thành công thì số lượng Công Thành Lễ Bao hiển thị ở NPC Tiếp Đầu Công Thành Chiến sẽ bị khấu trừ tương ứng.

Sử dụng Công Thành Lễ Bao sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Điểm kinh nghiệm khi nhận được sẽ không cộng dồn.

Tối đa 1 ngày nhận được 50 triệu kinh nghiệm khi sử dụng Công Thành Lễ Bao.

Khi sử dụng MAX 50 triệu 1 ngày vẫn có thể sử dụng Công Thành Lễ Bao để nhận vật phẩm nhưng sẽ không có điểm kinh nghiệm.

Công Thành Lễ Bao sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận
 
1.000.000 (không cộng dồn)
2.000.000 (không cộng dồn)
10 vạn lượng
20 vạn lượng

 

 

PHẦN THƯỞNG THÊM KHI CHIẾM ĐƯỢC THÀNH 

 BQT JXBISU sẽ chọn lựa 03 Bang Hội có điểm số cao nhất để phát thưởng
(Trường hợp 02 Bang có điểm số bằng nhau thì sẽ tính số lượng lễ bao công thành đạt được)

Ngày Thành Số Điểm
13/04/2024 Biện Kinh 1
Lâm An 1
Phượng Tường 1
Tương Dương 2
Thành Đô 2
Đại Lý 1
Dương Châu 3
TOP  PHẦN THƯỞNG
Hạng 1 3 Bảo Rương Bí Điển + 3 Linh Hồn Chiến Mã
Hạng 2

2 Bảo Rương Bí Điển + 2 Linh Hồn Chiến Mã

Hạng 3 1 Bảo Rương Bí Điển + 1 Linh Hồn Chiến Mã


* Sẽ cập nhật thêm phần thưởng tùy tình hình thực tại của Server.