Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

SỰ KIỆN TẾT ÂM LỊCH - NGŨ QUẢ MỪNG XUÂN

  • Trang chủ
  • > SỰ KIỆN TẾT ÂM LỊCH - NGŨ QUẢ MỪNG XUÂN

Sự kiện: Mừng - Mâm Ngũ Quả Mừng Xuân

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra:

Từ 17:00 - 31/01/2024 đến 00:01 - 26/02/2024 (tức hết ngày 25/02/2024 bước sang ngày 26/02/2024)

Đối tượng sử dụng: 

Nhân vật có đẳng cấp từ 50 trở lên

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Cây Bách Quả

Vị trí: Tương Dương (198/201)

Chức năng:
- Kiểm tra số lần sử dụng vật phẩm
- Hợp thành vật phẩm
- Mua nguyên liệu "Mâm Bạc" & "Mâm Vàng
- Nhận phần thưởng đạt mốc

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/02/2024


Túi Mừng Xuân

Nguồn gốc:

Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 80 trở lên

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/02/2024


"Trái Mãng Cầu"

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Mừng Xuân"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành Mâm Bạc Ngũ Quả Mâm Vàng Ngũ Quả

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/02/2024


"Trái Dừa"

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Mừng Xuân"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành Mâm Bạc Ngũ Quả Mâm Vàng Ngũ Quả

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/02/2024


"Trái Đu Đủ"

Nguồn gốc:  Nhận được khi mở "Túi Mừng Xuân"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành Mâm Bạc Ngũ Quả Mâm Vàng Ngũ Quả

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/02/2024


"Trái Xoài"

Nguồn gốc:  Nhận được khi mở "Túi Mừng Xuân"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành Mâm Bạc Ngũ Quả Mâm Vàng Ngũ Quả

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/02/2024


"Trái Sung"

Nguồn gốc:  Nhận được khi mở "Túi Mừng Xuân"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành Mâm Bạc Ngũ Quả Mâm Vàng Ngũ Quả

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/02/2024


"Mâm Bạc"

Nguồn gốc:  Mua tại Cây Bách Quả
- 1 vạn lượng = 1 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành Mâm Bạc Ngũ Quả Mâm Vàng Ngũ Quả

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/02/2024


"Mâm Vàng"

Nguồn gốc:  Mua tại Cây Bách Quả
- 1 tiền đồng = 1 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành Mâm Bạc Ngũ Quả Mâm Vàng Ngũ Quả

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/02/2024

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

Mâm bạc ngũ quả

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC Cây Bách Quả

Công thức:
+ 1 Trái Mãng Cầu
+ 1 Trái Dừa
+ 1 Trái Đu Đủ
+ 1 Trái Xoài
+ 1 Trái Sung
+ 1 Mâm Bạc

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 1.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Tiên Thảo Lộ,  Phúc Duyên lộ, Thiên sơn bảo lộ.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/02/2024
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 90 sử dụng không tính giới hạn.


Mâm vàng ngũ quả

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC Cây Bách Quả

Công thức:
+ 1 Trái Mãng Cầu
+ 1 Trái Dừa
+ 1 Trái Đu Đủ
+ 1 Trái Xoài
+ 1 Trái Sung
+ 1 Mâm Vàng

hoặc có thể mua trực tiếp
 

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 2.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 26/02/2024
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 90 sử dụng không tính giới hạn.

 Phần thưởng sử dụng

500 Mâm Bạc Ngũ Quả
(Tổng sử dụng nhận: 500.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Thiên Sơn Bảo Lộ
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Phúc Duyên Lộ

 

500 Mâm Vàng Ngũ Quả
(Tổng sử dụng nhận: 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Phi tốc hoàn (lễ bao) Đại lực hoàn (lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Đại thành bí kíp 90 Phúc Duyên Lộ
Nhu Tình lễ bao Hiệp Cốt lễ bao 
Mảnh Nhu Tình (NB- Áo) Mảnh Hiệp Cốt (NB - Áo)
Chữ "Phúc" Chữ "Lộc"
Chữ "Thọ" Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
Túi danh vọng (1-5 điểm)

 Thưởng sử dụng đạt mốc

 Max 500 Mâm Bạc Ngũ Quả
100% nhận được:
02 Quế Hoa Tửu

 

Max 500 Mâm Vàng Ngũ Quả
[Ngẫu nhiên nhận 1 trong các phần thưởng sau]
01-03 Võ lâm mật tịch
01-03 Tẩy Tuỷ Kinh
01 Bánh Chưng Kỹ Năng
(giới hạn sử dụng 3 cái/1 nhân vật)
01 Bánh Tét Tiềm Năng
(giới hạn sử dụng 5 cái/1 nhân vật)
10-30 mảnh Áo Hiệp Cốt
10-30 mảnh Ngọc bội hiệp cốt
10-30 mảnh Ngọc Bội Nhu Tình
05-10 mảnh Áo Nhu Tình
100% nhận được:
01 Túi Vòng sáng

(mở ra sẽ có vòng sáng như hình, hsd: 30 ngày)
01 Phi phong Lăng Vân (vĩnh viễn)
[ngẫu nhiên 1 trong các thuộc tính sau]
- Kháng tất cả: 5%
- Phòng thủ vật lý: 10%
- Kháng hoả: 10%
- Kháng Lôi: 10%
- Kháng Băng: 10%
- Kháng Độc: 10%

 

Max 500 Mâm Bạc Ngũ Quả + Max 500 Mâm Vàng Ngũ Quả
500.000.000 điểm kinh nghiệm
(500 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn)

 

 CÔNG DỤNG CÁC VẬT PHẨM:

Vật phẩm Chức năng
Mảnh trang bị (Hiệp Cốt - Nhu Tình)                               Thu thập đủ 100 mảnh mang tới Dã Luyện Đại Sư để hợp thành trang bị (phí 1000 vạn lượng)
Cống Nguyệt Phù Dung Tăng điểm Tiềm năng 5 điểm (chỉ sử dụng được 3 lần)
Phụng Nguyệt Quả Dung Tăng điểm Kỹ năng 1 điểm (chỉ sử dụng được 2 lần)
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt Nội trong 30 phút mình cùng tổ đội tăng gấp đôi điểm kinh nghiệm
Lễ bao (Nhu Tình - Hiệp Cốt) Sử dụng ngẫu nhiên nhận 1 trang bị ( Nhu Tình - Hiệp Cốt)
Đá Ngũ Sắc Bán tại KTC 100 xu, vật phẩm dùng để thay đổi ngoại trang
Tính năng: THAY ĐỔI NGOẠI TRANG
Chữ Phúc - Lộc - Thọ

SỰ KIỆN TẾT ÂM 2024 - TREO LIỄN MỪNG XUÂN (jxbisu.net)