Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Sự kiện: MỪNG TẾT DƯƠNG LỊCH 2024

  • Trang chủ
  • > Sự kiện: MỪNG TẾT DƯƠNG LỊCH 2024

Sự kiện: Mừng - Tết Dương Lịch

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra:

Từ 17:00 - 02/01/2024 đến 00:01 - 15/01/2024 (tức hết ngày 14/01/2024 bước sang ngày 15/01/2024)

Đối tượng sử dụng: 

Nhân vật có đẳng cấp từ 50 trở lên
Nhân vật đang tham gia ĐUA TOP 100 nếu tham gia event sẽ bị trừ đi 600.000.000 exp

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Cây Thiên Tuế An Lành

Vị trí: Tương Dương (196/202)

Chức năng:
- Kiểm tra số lần sử dụng vật phẩm
- Hợp thành vật phẩm
- Mua nguyên liệu "Năm 2024"
- Mua Hồng Bao Năm Mới
- Nhận phần thưởng đạt mốc

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 15/01/2024


Túi nguyên liệu

Nguồn gốc:

Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 80 trở lên

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 15/01/2024


"Chữ Happy"

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Thiệp Chúc Mừng" "Hồng Bao Năm Mới"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 15/01/2024


"Chữ New"

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Thiệp Chúc Mừng" "Hồng Bao Năm Mới"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 15/01/2024


"Chữ Year"

Nguồn gốc: 
✔️ Tỷ lệ thấp ở Túi Nguyên Liệu
✔️ Đổi 50 điểm tích luỹ Tống Kim = 1 cái

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Thiệp Chúc Mừng" "Hồng Bao Năm Mới"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 15/01/2024


"Chữ 2024"

Nguồn gốc: 
✔️ Tỷ lệ thấp ở Túi Nguyên Liệu
✔️ 1 Tiền đồng = 1 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Hồng Bao Năm Mới"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 15/01/2024

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

Thiệp Chúc Mừng

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC Cây Thiên Tuế An Lành

Công thức:
+ 1 chữ "Happy"
+ 1 chữ "New"
+ 1 chữ "Year"
+ 4000 lượng

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 200.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Tiên Thảo Lộ,  Phúc Duyên lộ, Thiên sơn bảo lộ.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 15/01/2024
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 80 sử dụng không tính giới hạn.


Hồng Bao Năm Mới

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC Cây Thiên Tuế An Lành

Công thức:
+ 1 chữ "Happy"
+ 1 chữ "New"
+ 1 chữ "Year"
+ 1 chữ "2024"
hoặc có thể mua trực tiếp

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 600.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 15/01/2024
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 80 sử dụng không tính giới hạn.

 Phần thưởng sử dụng

500 Thiệp Chúc Mừng
(Tổng sử dụng nhận: 100.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Thiên Sơn Bảo Lộ
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Phúc Duyên Lộ

 

500 Hồng Bao Năm Mới
(Tổng sử dụng nhận: 300.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Phi tốc hoàn (lễ bao) Đại lực hoàn (lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) Túi danh vọng (1-5 điểm)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Bách Quả Lộ Phúc Duyên Lộ
Trang bị Kim Phong (7 ngày)

 Thưởng sử dụng đạt mốc

Max 500 Hồng Bao Năm Mới
[Ngẫu nhiên nhận 1 trong các phần thưởng sau]
Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt (8h)
05 Thiên Sơn Bảo Lộ
05 Quế Hoa Tửu
Ngựa 80 random (HSD:30 ngày)
Đại thành Bí Kíp 90
1 món trang bị Thiên Hoàng (Ngẫu nhiên)
100% nhận được:
Vòng sáng (HSD 30 ngày)
01 món Kim Phong (Ngẫu nhiên)

 

Max 2 Loại - Hồng Bao Năm Mới & Thiệp Chúc Mừng
200.000.000 điểm kinh nghiệm
(200 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn)