Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Sự kiện: Rực Rỡ Sắc Hoa

Vườn hồng rực đỏ thắp sáng cả một góc trời...đâu đó thấp thoáng bóng những giai nhân e ấp bên những bóng tùng, bóng si giữa một rừng Sắc Màu hạnh phúc...những nụ cười khúc khích, những cử chỉ yêu thương, những bó hoa tươi thắm được sự chăm chút, tỉ mẩn từ đôi bàn tay của các đấng mày râu...Đó là những hình ảnh mà chúng ta dễ dàng bắt gặp trong thế giới Võ Lâm trong ngày hội chào mừng ngày lễ Quốc tế Phụ nữ 8/3 với chủ đề Rực Rỡ Sắc Hoa.

Sự kiện: Rực Rỡ Sắc Hoa

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 08/03/2024 đến 00:01 - 01/04/2024 (tức hết ngày 31/03/2024 bước sang ngày 01/04/2024)

Đối tượng sử dụng: 

Nhận vật có đẳng cấp từ 100 trở lên

Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Nguyệt Tỷ

Vị trí: Tương Dương (196/202)

Chức năng:
- Hợp thành vật phẩm
- Nhận thưởng đạt mốc
- Kiểm tra số lần sử dụng vật phẩm
- Mua "Giấy Gói Hoa"
- Nhân vật dưới cấp 115 có thể reset event xu 1 lần với giá 300 tiền đồng.
(mỗi nhân vật dưới cấp 115 chỉ có thể sử dụng 1 lần duy nhất).

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 01/04/2024


Hộp Hoa Hồng

Nguồn gốc:

Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 80 trở lên

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 01/04/2024


Hoa Hồng Đỏ

Nguồn gốc: Đổi tại NPC "Quân Nhu Quan" tại bản đồ báo danh Tống Kim
- 50 điểm = 1 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bó Hoa Hồng" "Bó Hồng Ngũ Sắc"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 01/04/2024


Hoa Hồng Trắng

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Hộp Hoa Hồng"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bó Hoa Hồng" "Bó Hồng Ngũ Sắc"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 01/04/2024


Hoa Hồng Lục

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Hộp Hoa Hồng"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bó Hoa Hồng" "Bó Hồng Ngũ Sắc"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 01/04/2024


Hoa Hồng Vàng

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Hộp Hoa Hồng"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bó Hoa Hồng" "Bó Hồng Ngũ Sắc"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 01/04/2024


Hoa Hồng Lam

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Hộp Hoa Hồng"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bó Hoa Hồng" "Bó Hồng Ngũ Sắc"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 01/04/2024


Giấy Gói Hoa

Nguồn gốc: Mua tại NPC "Nguyệt Tỷ"

1 Tiền đồng = 1 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bó Hồng Ngũ Sắc"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 01/04/2024

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

Bó Hoa Hồng

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Nguyệt Tỷ"

Công thức:
+ 1 "Hoa Hồng Đỏ"
+ 1 "Hoa Hồng Trắng"
+ 1 "Hoa Hồng Lục"
+ 1 "Hoa Hồng Vàng"
+ 1 "Hoa Hồng Lam"
+ 1 vạn lượng

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 2.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Tiên Thảo Lộ,  Phúc Duyên lộ, Thiên sơn bảo lộ.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 01/04/2024
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 100 sử dụng không tính giới hạn.


Bó Hồng Ngũ Sắc

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Nguyệt Tỷ"

Công thức:
+ 1 "Hoa Hồng Đỏ"
+ 1 "Hoa Hồng Trắng"
+ 1 "Hoa Hồng Lục"
+ 1 "Hoa Hồng Vàng"
+ 1 "Hoa Hồng Lam"
+ 1 "Giấy Gói Hoa"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 4.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 01/04/2024
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 100 sử dụng không tính giới hạn.

 Phần thưởng sử dụng

[500]
Bó Hoa Hồng

(Tổng sử dụng nhận: 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Thiên Sơn Bảo Lộ
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Phúc Duyên Lộ

 

[500]
Bó Hồng Ngũ Sắc
(Tổng sử dụng nhận: 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Phi tốc hoàn (lễ bao) Đại lực hoàn (lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Bách Quả Lộ Phúc Duyên Lộ
Linh Hồn Chiến Mã
(xem công dụng bên dưới)
Túi danh vọng (1-5 điểm)
Nến bát trân phúc nguyệt
(xem công dụng bên dưới)
Mảnh Ngọc Bội Nhu Tình
Mảnh Ngọc Bội Hiệp Cốt Thỏi Son
Phụng Nguyệt Quả Dung
(xem công dụng bên dưới)
Cống Nguyệt Phù Dung
(xem công dụng bên dưới)
Lễ Bao Định Quốc

Đá Ngũ Sắc
(xem công dụng bên dưới)

Lễ Bao Nhu Tình Lễ Bao Hiệp Cốt
Mảnh Áo Định Quốc Đại Thành Bí Kíp 90
Mảnh Áo Nhu Tình  Mảnh Áo Hiệp Cốt 
 Mảnh Nón Định Quốc 01 Ngựa 8x ngẫu nhiên
Lệnh bài nâng cấp phi phong Mật tịch kỹ năng 120
Phi Phong Lăng Vân (ngẫu nhiên thuộc tính)

 Thưởng sử dụng đạt mốc

[Max 500]
Bó Hoa Hồng
100% Nhận 02 Quế Hoa Tửu

 

[Max 500]
Bó Hồng Ngũ Sắc
100% Ngẫu nhiên nhận 1 trong Các vật phẩm sau:
Thiệp Mừng 8/3 [ kỹ năng] ( mỗi nhân vật sử dụng 3 cái)
Thiệp Mừng 8/3 [ tiềm năng] ( mỗi nhân vật sử dụng 5 cái)
01-03 Võ Lâm Mật Tịch
01-03 Tẩy Tủy Kinh
10-30 Mảnh Áo Định Quốc
10-30 Mảnh Nón Định Quốc
05-10 Mảnh Áo Nhu Tình

 

[Max 2 Loại]
Bó Hoa Hồng - Bó Hồng Ngũ Sắc
2.000.000.000 điểm kinh nghiệm
(2 tỷ điểm kinh nghiệm cộng dồn)

 CÔNG DỤNG CÁC VẬT PHẨM:

Vật phẩm Chức năng
Mật tịch kỹ năng 120 Sử dụng tăng 1 skill 120 ( skill 20 cấp không thể sử dụng)
Cống Nguyệt Phù Dung Tăng điểm Tiềm năng 5 điểm (chỉ sử dụng được 3 lần)
Phụng Nguyệt Quả Dung Tăng điểm Kỹ năng 1 điểm (chỉ sử dụng được 2 lần)
Nến bát trân phúc nguyệt Tăng x2 điểm kinh nghiệm cho cả tổ đội trong 30 phút
Thỏi son Tặng cho NGUYỆT TỶ, khi đạt mốc sẽ nhận các phần thưởng sau:
- 100 Thỏi son  : Nhận 1 Chiến Mã Hoa Đà (HSD 30 ngày)

* Lưu ý: mỗi nhân vật chỉ được nhận thưởng mốc 1 lần
Đá Ngũ Sắc Bán tại KTC 100 xu, vật phẩm dùng để phát sáng vũ khí
Linh Hồn Chiến Mã Dùng để nâng cấp Chiến Mã Hoa Đà hạn dùng thành vĩnh viễn