Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

QUỐC CHIẾN THIÊN TỬ

Vào lúc 21h00 ngày thứ 2 hàng tuần sẽ diễn ra Quốc Chiến Tống Kim. Bang hội chiếm Lâm An và Biện Kinh sẽ tham chiến để quyết định Quốc Chủ nào sẽ đăng cơ Thiên Tử tại Nội Các Thượng Thư. Và đây chính là Thiên Tử Quốc Chiến - tính năng sẽ được bắt đầu từ Thứ 2 - 4/03/2024. Thân mời quý nhân sĩ tham gia và trải nghiệm trận Tống Kim nghiêng thành đổ lửa, chấn động giang hồ..

 Điều kiện tham gia

Điều kiện tham gia: Nếu 2 bang hội chiếm thành Lâm An và Biện Kinh thì sẽ diễn ra trận Thiên Tử Quốc Chiến. Nếu 1 bang hội chiếm cả Lâm An và Biện Kinh sẽ chỉ có trận Tống Kim thường.

Thời gian báo danh: 20h50 tối thứ 2 hàng tuần.

Bắt đầu khai chiến: 21h00 đến 22h00

Thể thức: Như 1 trận Tống Kim Bảo Vệ Nguyên Soái. Bang chủ bang hội chiến thắng sẽ nhận được tư cách để Đăng Cơ Thiên Tử tại Nội Các Thượng Thư.

 Cách thức tham gia

Sau trận Công Thành thứ 6, Bang chủ 2 Bang chiếm thành Lâm An và Biện Kinh sẽ trở thành 2 Quốc Chủ. Chiếm Lâm An sẽ thành Tống Quốc Chủ, chiếm Biện Kinh sẽ thành Kim Quốc Chủ. Nếu chiếm cả Lâm An và Biện Kinh, Bang chủ sẽ nhận được danh hiệu Tống Quốc Chủ.

Quốc Chủ Tống và Quốc Chủ Kim sẽ nhận danh hiệu và vòng sáng Quốc Chủ, danh hiệu và vòng sáng này sẽ hết tác dụng sau trận công thành tiếp tuần tiếp theo.

NPC

Biện Kinh (222/190)

Lâm An (184/202)

Vào lúc 21h00 ngày thứ 2 hàng tuần sẽ diễn ra Quốc Chiến Tống Kim. Bang chiếm Lâm An và Biện Kinh sẽ tham chiến để quyết định Quốc Chủ nào sẽ làm Thiên Tử. Nếu 1 Bang chiếm cả 2 thành Lâm An và Biện Kinh thì sẽ chỉ có 1 Quốc Chủ và đến thứ Hai lúc 21h00 sẽ không có trận đánh Thiên Tử, Quốc Chủ có thể đến NPC Nội Các Thượng Thư để đăng cơ Thiên Tử.

Đúng 21h00, đồng đạo có thể đến báo danh Quốc Chiến Tống Kim tại 2 NPC Mộ Binh Quan bên điểm báo danh Tống và Kim.

Chỉ có đồng đạo trong 2 Bang chiếm Biện Kinh và Lâm An có thể vào tham chiến.

Số lượng người báo danh tối đa mỗi bên là 55 người.

Quốc Chiến Tống Kim không thể sử dụng các loại thuốc Tống Kim.

Phương thức thắng thua cũng giống như trong các trận Tống Kim hiện tại.

 Cách xác định thắng/thua Quốc Chiến

Tiêu diệt Nguyên Soái: Khi Nguyên Soái xuất hiện phe nào diệt được Soái sẽ giành chiếng thắng.

Hết thời gian thi đấu: Sau khi hết thời gian thi đấu mà cả 2 phe không giết được Nguyên Soái thì sẽ tính điểm tích lũy 2 bên phe nào cao nhất sẽ giành chiến thắng.

 Điều kiện đăng cơ Thiên Tử

Bang chủ Bang chiến thắng trong Quốc Chiến Tống Kim sẽ đến gặp NPC Nội Các Thượng Thư để đăng cơ Thiên Tử.

Nếu Bang hội chiếm cả Lâm An và Biện Kinh thì Bang chủ chỉ cần đến gặp NPC Nội Các Thượng Thư để đăng cơ Thiên Tử.

Thời gian đăng cơ Thiên Tử: 22h30 – 24h00 thứ hai.

 Những đặc quyền của Thiên Tử

Thiên Tử đến NPC Nội Các Thượng Thư tại Lâm An (tọa độ 184/202) và Biện Kinh (tọa độ 222/ 190) để nhận các đặc quyền và vật phẩm thưởng.

Phần thưởng Quốc Chiến
(Hạn sử dụng 12:00 Thứ 2 tuần tiếp theo)
Công dụng

Thiên Tử Ngọc Tỉ

Thiên Tử Ngọc Tỉ có công dụng tiêu diệt đối thủ không lên PK.

Khi bị chết sẽ có tỉ lệ rơi ra


Thần Mã Vương Giả


Mặt nạ - Vương Giả


 

 Lưu ý

Trong thời gian diễn ra Quốc Chiến Thiên Tử không thể sử dụng các loại thuốc Tống Kim.

Báo danh vào Tống Kim thoải mái không có cách biệt số người (Ví dụ: Tống 50 - Kim 30 thì trận chiến vẫn diễn ra bình thường)

Số lượng thành viên tham gia mỗi phe tối đa 55 người. 

Khi ra khỏi khu vực chiến đấu, được bất từ 3s

Trong thời gian được phong làm Thiên Tử không được chuyển vị Bang hội nếu chuyển sẽ bị Thoái vị Thiên Tử

Khi chuyển vị Quốc Chủ thì vòng hào quang Thiên Tử sẽ bị mất ngay lập tức.