Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

QUẢ HUY HOÀNG

Hạt Huy Hoàng và Hạt Hoàng Kim – loại bảo dược hiếm có trong tự nhiên, hấp thụ linh khí của đất trời mấy nghìn năm mới vươn lên khỏi lòng đất, đơm hoa kết trái. Phàm là người tu luyện võ công, bất kể theo trường phái nào, khi sử dụng loại quả này đều có thể gia tăng công lực bội phần.

Nay, những kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ vừa loan tin Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim sắp xuất hiện trở lại, và ở khu vực muôn trùng hiểm trở Bản đồ Tranh Đoạt (Thần Hành Phù -> Bản đồ hoạt động -> Bản đồ Tranh Đoạt). Thiên hạ xôn xao, giang hồ lại sắp một phen biến động, giao tranh...

 Thời gian

20:00 đến 20:30 (hàng ngày).

 Mỗi khung giờ sẽ có 3 đợt xuất hiện Hạt Huy Hoàng: 20h, 20h10, 20h20.

 Sau khi quả chín trước lúc đến Turn tiếp theo nếu không hái được quả cũ sẽ tự biến mất

 Nhân vật chữ trắng không thể tham gia hái quả nhưng vẫn có thể sử dụng quả để lên kinh nghiệm.

 Nếu đang trong thời gian chờ lượm quả mà nhân vật bị trọng thương thì nhân vật khác vẫn có thể hái được quả đó.

 Thời gian sử dụng Quả Huy Hoàng là 7 ngày kể từ khi bắt đầu hái quả.

 Cách thức tham gia

Vị trí Hạt Huy Hoàng

- Hạt Huy Hoàng (cao):

- Hạt Huy Hoàng (trung):

Hạt Huy Hoàng

Vào đúng giờ tại Bản đồ Tranh Đoạt sẽ xuất hiện Hạt Huy Hoàng. Sau khi Hạt Huy Hoàng xuất hiện, Quý đồng đạo cần phải đợi đến khi quả chín mới có thể hái và hưởng thụ trái chín Huy Hoàng để gia tăng công lực.

Yêu cầu đẳng cấp >= 50 mới lên được bản đồ.

Sau 5 phút Quả Huy Hoàng sẽ xuất hiện.

Sau khi quả xuất hiện, 10 giây sau mới có thể hái:

Loại quả Đẳng cấp yêu cầu Nơi sinh trưởng Công dụng
Quả Huy Hoàng 
(Tiểu)
Từ cấp 50 đến 89 Bản đồ Nhặt Quả

5.000.000 điểm kinh nghiệm (Không cộng dồn)
 

 Quả Huy Hoàng 
(Trung)
Từ cấp 90 đến 119 Bản đồ Nhặt Quả 15.000.000 điểm kinh nghiệm (Không cộng dồn)
Quả Huy Hoàng 
(Cao)
Từ cấp 120 trở lên Bản đồ Nhặt Quả 30.000.000 điểm kinh nghiệm (Không cộng dồn)

 

 Lưu ý 

- Một ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng được 5 Quả Huy Hoàng.

- Quả Tiểu, Quả Trung cấp và Cao cấp có thể giao dịch, lập shop.

- Nhân vật level 90 trở lên không thể hái và sử dụng quả Tiểu.

- Nhân vật dưới 90 và 120 trở lên không thể hái và sử dụng quả Trung cấp.

- Nhân vật dưới 120 không thể hái và sử dụng quả Cao cấp.

- Quả Đặc Biệt mỗi lượt quả chỉ xuất hiện 1 quả tại trung tâm (chưa diễn ra)