Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

TÍNH NĂNG: Luyện Chiến Mã Hoa Đà

  • Trang chủ
  • > TÍNH NĂNG: Luyện Chiến Mã Hoa Đà

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Bán Ngựa 

Vị trí: Tương Dương (195/199)

Chức năng:
- Luyện Chiến Mã Hoa Đà


Linh Hồn Chiến Mã

Nguồn gốc:

Tham gia event 8/3

Chức năng:
- Luyện Chiến Mã Hoa Đà

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú


Luyện Chiến Mã Hoa Đà (vĩnh viễn)

Công thức:
+ 01 Chiến Mã Hoa Đà (Hạn sử dụng)
+ 20 Linh Hồn Chiến Mã
+ 50 phúc duyên (đại)
+ 10 tử thuỷ tinh
+ 10 lục thuỷ tinh
+ 10 lam thuỷ tinh
+ 5000 vạn lượng

(hình ảnh sẽ cập nhật sau)
Luyện Thần Mã Hoa Đà 
Công thức:
+ 01 Chiến Mã Hoa Đà (vĩnh viễn)
+ Đang cập nhật....
+ Đang cập nhật....
+ Đang cập nhật....
+ Đang cập nhật....
+ Đang cập nhật....
+ Đang cập nhật....

 

 Thần Mã Hoa Đà sẽ được bảo hộ bằng VNĐ, giá trị bảo hộ sẽ cập nhật khi mở tính năng Luyện Thần Mã Hoa Đà.