Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tuyệt Kỹ 120 - Uy Chấn Giang Hồ

  • Trang chủ
  • > Tuyệt Kỹ 120 - Uy Chấn Giang Hồ

Trước sức mạnh của Thập đại cao thủ và hàng loạt tính năng được điều chỉnh và cập nhật, Chưởng Môn của Thập Đại Môn Phái vô cùng lo lắng cho môn đệ của mình đang bôn tẩu trên giang hồ. Lo rằng uy lực không đủ, khó mà xông pha chiến trận mà phát huy hết sức mạnh của môn phái mà xưng danh thiên hạ.


Chính vì thế, Chưởng môn Thập Đại Môn Phái quyết định trao Vô Tự Thiên Thư của bổn phái cho những đệ tử đã tu luyện đạt đẳng cấp 120 trở lên. Sở hữu được thiên thư tương ứng, quý nhân sĩ sẽ lập tức được truyền thụ Tuyệt Kỹ (Skill) 120 của môn phái sở tại ngay lập tức!

 Thời gian và đối tượng

Thời gian đổi Kỹ năng 120: Khi đủ 5 người chơi đạt 120 trên Bảng Xếp Hạng

Đối tượng: Tất cả nhân sĩ đã gia nhập môn phái và có đẳng cấp từ 120 trở lên..

Điều kiện

Vật phẩm yêu cầu:

Cách 1:

1 Bí Điển Môn Phái

500 Tiền đồng

Cách 2:

1 Bí Điển Môn Phái

1 bộ -  Bí Kíp Môn Phái 90

300 Tiền đồng

 Đổi Bí quyết kỹ năng 120

Sau khi đạt đẳng cấp 120, người chơi mang đầy đủ những vật phẩm yêu cầu như trên đến gặp Thần Bí Thương Nhân tại Tương Dương để đổi

Để đổi Bí kíp 120 thì chọn dòng đối thoại đổi Cách 1 hoặc Cách 2.

Mang đủ vật phẩm sẽ ép được Bí quyết kỹ năng 120

Lưu ý:

- Đổi với cách 2 mỗi nhân vật chỉ có thể ép được 1 lần Bí quyết kỹ năng 120.

 Cách tu luyện kỹ năng 120

Đánh quái thường bằng kỹ năng 90 (% kỹ năng 120 tỉ lệ thuận với điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm tăng thì % kỹ năng 120 sẽ tăng) (có giới hạn trong ngày chỉ được 1 lượng exp nhất định tùy theo cấp)

Đánh quái trong Vượt ải ..v..v (Các điểm kinh nghiệm từ các sự kiện phần thưởng sẽ không tăng % kỹ năng 120)

 Đổi "Bí Điển Môn Phái"

Người chơi thu thập đủ bốn mảnh bí điển từ 1 > 4 và mang đến Thần bí Thương Nhân tại Tương Dương để hợp thành, chi phí hợp thành là 1000 vạn lượng