Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

TÍNH NĂNG : ĐUA NGỰA

Báo Danh Tại:
-NPC  Ông chủ Trường Đua ( Dương Châu - 221/188)
-Phí báo danh: 50 vạn lượng hoặc 3 tiền đồng
-Thời gian : 19h30 và 23h00

Sau khi báo danh sẽ vào khu vực chuẩn bị

19h35 chính thức bắt đầu cuộc đua

-Điểm xuất phát ( chấm đỏ trên hình)

 

Gặp Ông Chủ Trường Đua để báo danh về đích


Các vật phẩm hỗ trợ có thể nhặt trong quá trình đua
- Gia Tốc Hoàn : Sử dụng khiến đối phương giảm tốc trong 10 giây
- Lôi Tốc Hoàn : Sử dụng khiến đối phương giảm tốc trong 20 giây
- Huyền Thiên Hãm Tĩnh : Nhấp chuột phải sử dụng để đặt bẫy gây choáng trong 10 giây
- Băng Phong Hãm Tĩnh : Nhấp chuột phải sử dụng để đặt bẫy giảm tốc trong 15 giây
- Huyễn Huân Hãm Tĩnh : Nhấp chuột phải sử dụng để đặt bẫy gây choáng trong 5 giây
- Sương Giáng Hãm Tĩnh : Nhấp chuột phải sử dụng để đặt bẫy giảm tốc trong 12 giây
- Băng Sương Hiệu Giác : Sử dụng khiến đối phương giảm tốc trong 10 giây
- Bạo Lôi Hiệu Giác : Sử dụng khiến đối phương bị choáng trong 5 giây
- Độn Địa Phù : Nhấn chuột phải để sử dụng, có thể đến bất kì vị trí nào trên bản đồ
Thưởng khi về đích:
    Top 1: random 3 QHT hoặc 30xu + 30tr exp (cộng dồn)
    Top 2: random 2 QHT hoặc 20xu + 25tr exp (cộng dồn)
    Top 3: random 1 QHT hoặc 10xu + 20tr exp (cộng dồn)
    Top 4-10: 2 TSBL + 15tr exp (cộng dồn)
    Top 11-20: 1 TSBL + 10tr exp (cộng dồn)
    Top 21-30: 10tr exp (cộng dồn)

 

Phần thưởng sẽ được cập nhật theo tình hình máy chủ.